Timeplan

Mandag
09:00Ingenting

10:00
Ingenting ingenting

11:00
Rusletur
Musikkens hus

Ingenting Ingenting
12:00Ingenting ingenting
ingenting

13:00I
13:30I
Eldre-trim
Herredshuset

14:00
Ingenting ingenting
ingenting

15:00
Ingenting ingenting
ingenting

16:00
Ingenting Ingenting
17:00
Ingenting Ingenting
18:00I
Sirkeltren
Alcoahallen

19:00I
Herresvøm
Listahallen

Ingenting ingenting
20:00
Ingenting ingenting
GRØNN =
GRATIS

Tirsdag
09:00Ingenting ingenting
10:00Ingenting ingenting
ingenting

11:00
Trening
SMART (fysio)

Ingenting Ingenting
12:00Ingenting ingenting
ingenting

13:00
Ingenting ingenting
ingenting

14:00Ingenting ingenting
ingenting

15:00Ingenting ingenting
ingenting

16:00I
Senior 50+
Instinct Vanse

17:00Ingenting Ingenting
18:00I
Trimtur
Treffpunktet

18:30I
Intervall
Ingjerdskleiva

Ingenting Ingenting
20:00
Ingenting ingenting
LILLA =
PÅ SENTER
Onsdag
09:00Ingenting ingenting
10:30
Rusletur
Musikkens hus

11:00Ingenting ingenting
ingenting Ingenting

12:00Ingenting ingenting
ingenting

13:00Ingenting ingenting
ingenting

14:00Ingenting ingenting
ingenting

15:00Ingenting ingenting
ingenting

16:00Ingenting ingenting
17:00
LHLtrening
SMART

18:00Ingenting Ingenting
19:00
Damesvøm
Listahallen
Senior-dans
Musikkens-hus

20:15
Innegym
Eilert Sundthallen

Torsdag
09:00I
Friskus
Alcoahallen

10:00
Sterk&stø Alcoahallen

11:00
Trening
SMART (fysio)

Trening
Ekko i Farsund

12:00Ingenting ingenting
ingenting

13:00Ingenting ingenting
ingenting

14:00Ingenting ingenting
ingenting

15:00Ingenting ingenting
ingenting

16:00I
Senior 50+
Instinct Vanse

17:00I
Styrke
SMART (damer)

18:00Ingenting ingenting
19:00Ingenting ingenting
ingenting Ingenting

20:00

Fresdag
09:00Ingenting ingenting
10:00Ingenting ingenting
ingenting

11:00Ingenting ingenting
ingenting Ingenting

12:00Ingenting ingenting
ingenting

13:00Ingenting ingenting
ingenting

14:00Ingenting ingenting
ingenting

15:00Ingenting ingenting
ingenting

16:00Ingenting ingenting
17:00Ingenting Ingenting
18:00I
Fredaglaug
Listahallen

19:00Ingenting ingenting
ingenting Ingenting

20:00