Selvhjelpsgrupper

En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endringsarbeid” i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagerne bringer med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom samspillet som oppstår mellom deltagerne.

Selvhjelpsgrupper er etablert i mange ulike sammenhenger, i frivillige organisasjoner, i Lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og frivillighetssentraler. Det finnes også spontant oppståtte selvhjelpsgrupper.

Innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet

En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet gjennom samspillet og aktiveringen som oppstår mellom deltagerne. Graden av prosess og innhold varierer avhengig av behov og utgangspunkt.

Selvledede grupper

Vårt utgangspunkt for arbeidet er selvledede grupper, i hvert fall når det gjelder voksne mennesker uten alvorlige psykiatriske diagnoser.

Barn og unge

Barn, unge og alvorlig psykisk syke trenger antakelig en annen støtte for å kunne gjøre nytte av en selvhjelpsgruppe. Selvhjelpsgrupper for barn og unge og andre grupper der det er lite erfaring er et satsningsområde i Nasjonal plan for selvhjelp. Vi er i kontakt med andre aktører som er i utprøvingsstadiet på dette området.

Mer opplysninger

Sjekk ut www.selvhjelp.no

Eller ta kontakt med Bård Vedahl

 

945 32 189

Send en e-post til Bård