Psykisk helse

Kurs i belastningsmestring for voksne (KiB)
Er du i en vanskelig periode? Er du pårørende til noen som er alvorlig syk eller har en spesielt krevende jobb? Da kan KIB-kurs være den beste måten å forebygge en eventuell depresjon på. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang.
Kursene arrangeres etter behov.
Ta kontakt med Berit Watne Pedersen i Farsund Kommune.
Tel: 911 09 989
E-post: berit.wathne.pedersen@farsund.kommune.no

KURS I DEPRESJONSMESTRING (KID)
Depresjonsmestringkurs for voksne (KiD)
Du trenger ikke henvising fra lege for å gå på KiD-kurs, men du må være over 20 år og klar for å gjøre en innsats selv. Det er ikke terapi, det er kognitive teknikker og hjemmelekser. Kurset går over ti uker, to og en halv time hver gang.
Kursene arrangeres etter behov.
Ta kontakt med Berit Watne Pedersen i Farsund Kommune.
Tel: 911 09 989
E-post: berit.wathne.pedersen@farsund.kommune.no
DEPRESJONSMESTRINGSKURS FOR UNGDOM (DU)
Mestringskurs for ungdom (DU)
Er du mellom 14 og 20 år? Da kan et DU-kurs være noe for deg. Kurset går over ti uker, en og en halv time hver gang.
Kursene arrangeres etter behov.
Ta kontakt med Berit Watne Pedersen i Farsund Kommune.
Tel: 911 09 989
E-post: berit.wathne.pedersen@farsund.kommune.no
SELVHJELPSGRUPPER
En selvhjelpsgruppe er et ”verksted for endringsarbeid” i et fellesskap basert på gjensidighet, tillit og respekt der en gjør bruk av selvhjelpsprosesser. Deltagerne bringer med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen i kraft av egne erfaringer. En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom samspillet som oppstår mellom deltagerne.
Selvhjelpsgrupper er etablert i mange ulike sammenhenger, i frivillige organisasjoner, i Lærings- og mestringssentre, i lokalsamfunn og frivillighetssentraler. Det finnes også spontant oppståtte selvhjelpsgrupper.
Innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet
En selvhjelpsgruppe har som målsetting å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet gjennom samspillet og aktiveringen som oppstår mellom deltagerne. Graden av prosess og innhold varierer avhengig av behov og utgangspunkt.
Selvledede grupper
Vårt utgangspunkt for arbeidet er selvledede grupper, i hvert fall når det gjelder voksne mennesker uten alvorlige psykiatriske diagnoser.
Barn og unge
Barn, unge og alvorlig psykisk syke trenger antakelig en annen støtte for å kunne gjøre nytte av en selvhjelpsgruppe. Selvhjelpsgrupper for barn og unge og andre grupper der det er lite erfaring er et satsningsområde i Nasjonal plan for selvhjelp. Vi er i kontakt med andre aktører som er i utprøvingsstadiet på dette området.
Mer opplysninger
Sjekk ut www.selvhjelp.no