Psykisk helse

Psykologer sier at selvfølelse er følelsen av å være ønsket og verdifull. De sier at vår nye folkesykdom er lav selvfølelse, som betyr at vi ikke føler oss verdifulle og ønsket. Lav selvfølelse, angst, depresjon, andre psykiske lidelser og utrygghet hører nøye sammen. Det er vår tids største utfordring å forstå og erkjenne dette. Lav selvfølelse er årsaken til vold, urett, kriminalitet, rasisme, sykdom og fattigdom. Mennesker med lav selvfølelse erstatter selvrespekt med selvforakt, og mister dermed ikke bare respekten for seg selv, men også respekten for andre. De har ikke evne til empati, evnen til å kunne forstå og leve seg inn i andre menneskers virkelighet.