Interesseorganisasjoner (helse)

Det finnes en rekke lag og foreninger som jobber for spesifikke gruppers interesser. Hvis du vet om en organisasjon som ikke er listet opp her, men som hører til på lista setter vi stor pris på om du sender oss en e-post om saken. Det samme gjelder om du oppdager feil i innholdet på denne siden.

Diabetesforbundet
Leder: Solfrid Liv Engesæth 997 37 954
niare@online.no

Farsund og Lyngdal Handicaplag
Leder: Pål Degerud 990 90 722
pad@trias.as

Farsund og Lyngdal revmatikerforening
Leder: Bjørn-Harald Mydland 900 69 901
myddis@vabb.no

Kreftforeningen
Leder: Gisle Vonen 404 00 071
gisle.vonen@kreftforeningen.no

Brystkreftgruppe i Farsund
Leder: Ruth-Marit L.Bruvik 958 54 042

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Leder: Arnfinn Jensen 945 06 063
arnf-je@online.no

Mental helse Farsund og Lyngdal
Leder:Jorunn Gjersdal 971 76 742
farlyn@mentalhelse.no

Nasjonalforeningen Farsund og Lyngdal demensforening
Leder: Bryan Breidental 99737954
breidenthalbryan@hotmail.com

Norges Astma- og Allergiforbund Lister lokallag
Leder: Geir Stølen
geistoe@online.no

Norges Blindeforbund – Lister lokallag
Leder: Karl Clarens Waage 95236226

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)
Leder: Lilly Lilledrange 91719336
lilly.lilledrange@hotmail.com