Velkommen til trenings-kafé

Hver fredag kan du som ønsker og har behov for vedlikeholdstrening etter sykdom, skade eller alderdomsplager – komme til Farsund omsorgssenter! Vi har åpent fra kl. 08.00 – 15.00, og fra kl. 10.00 – 12.00 vil kommunal ergoterapeut og fysioterapeut være tilstede. 

Dette er en møteplass som ikke forplikter, en skal etter dagsform selv kunne bestemme om en deltar i treningen eller kun vil nyttiggjøre seg av det sosiale. Du trenger ikke å gi beskjed om du kommer fra gang til gang,  det er bare å møte opp når det passer

Kommunal fysioterapeut og ergoterapeut vil legge opp en løype med aktiviteter og/eller fellesøvelser som vil variere noe fra gang til gang. Det er meningen å kunne dekke behovet for de fleste, dermed vil vanskelighetsgraden for den enkelte variere. Viktig at du som deltaker har innsikt i egne plager og kan ta ansvar for at treningen og utførselen er trygg for deg.

Kantina på Farsund omsorgssenter vil være møteplassen for treningskafèen, her kan man kjøpe seg mat og drikke underveis eller ta med noe hjemmefra.

Vi håper å se deg til en sosial og aktiv fredag hos oss!

Det koster 100,- per gang eller så kan man kjøpe et 3 måneders kort a 1000,-. Farsund kommune vil sende regning.

Transport må man organisere selv, drosje eller så vil også frivillighetssentralen være behjelpelige.

For frivillighetssentralen ringer du 909 77 021