Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler – Flekkefjord

Kurs, 18.05.2020-15.06.2020, ARA

Velkommen til mestringskurs for pårørende

Kurset er for deg som: 

 • Ønsker økt læring og mestring som pårørende. 
 • Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter. 
 • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv. 
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
 • Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet. 

Når og hvor

Dato18.05.2020-15.06.2020 Klokkeslett12:00-15:00
Kurset går over 4 mandager, kursdag 1 og 4 kl. 12.00-15.00, og kursdag 2 og 3 kl. 13.00-15.00. Kursfri 1.juni p.g.a. 2. pinsedag. StedEngvald Hansens vei 6
Lærings- og mestringssenteretArrangørARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kurset er et samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister kommunene), en pårørende med egenerfaring, og Lærings- og mestringssenteret (LMS)   KontaktinformasjonAvdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Sørlandet sykehus HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Tlf. 38132600

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med opplevelsen av å være overlatt til seg selv med sine tanker, påkjenninger og utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Erfaring viser at det å møte andre i lignende situasjoner kan være bra i sårbare faser i livet.

Dette mestringskurset tilbyr informasjon, veiledning og støtte, til deg som pårørende. Kurset har som mål å øke kunnskap og forståelse om hva det innebærer å være pårørende til en med rusavhengighet, med fokus på økt mestring i eget liv.

Kurset ønsker å bidra til større åpenhet og gjensidig erfaringsutveksling mellom deg som pårørende, og helsetjenesten.

Innhold i kurset:

 • «Å være pårørende»: Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv.
 • «Familiens verden»: Kultur og roller som kan oppstå i familier berørt av rus.
 • «Å leve med belastninger»: Mestringsstrategier. 
 • «Veien videre»: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre. 

Påmelding:

 • Bindende påmelding til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA): Telefon 38132600.

Praktiske opplysninger:

 • Kurset ledes av en representant fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus, en representant med egenerfaring som pårørende og en kommunal representant fra  Kristiansand, Arendal eller Lister kommunene. 
 • Kurset går over fire uker og hver samling er på 2-3 timer. 
 • Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets  lokaler på sykehuset (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord).
 • Egenandel for kurset er kr 300,-. Det er ikke nødvendig med henvisning for deltakelse. 
 • Det serveres kaffe/te/vann, samt grønsaker og frukt.
 • Kurset er for voksne over 18 år. I enkelte kommuner finnes egne mestringskurs for barn og ungdom (SMIL-grupper).