Verdensdagen for psykisk helse   Gi tid

Verdensdagen for psykisk helse Gi tid

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. I Farsund kommune vil vi bruke dagen på å ta opp kampen mot ensomheten. Den 10. oktober 2019 skal ingen som ikke ønsker det måtte tilbringe dagen i ensomhet. Skoler, barnehager idrettslag, menigheter og privatpersoner har sagt seg villig til å bidra.
«Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.