Pårørende-skolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem, eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha. – både for personen som er rammet, pårørende, venner og øvrige familiemedlemmer. Det er til sammen fem samlinger: 11. 18. og 25. september, 9. og 16. oktober.

Påmelding innen 1/9 til: 38 38 20 00

post@farsund.frivilligsentral.no

Kurset er helt gratis!
Arrangør:
Demensteamet i Farsund kommune og Farsund frivilligsentral