Kurs for pårørende som er berørt av andres bruk eller avhengighet av rusmidler – Flekkefjord

Kurs, 18.05.2020-15.06.2020, ARA

Velkommen til mestringskurs for pårørende

Kurset er for deg som: 

 • Ønsker økt læring og mestring som pårørende. 
 • Ønsker økt bevissthet omkring egne ressurser og muligheter. 
 • Ønsker økt kunnskap om mestringsstrategier, og hvordan du kan ta disse i bruk i eget liv. 
 • Ønsker å treffe andre i samme situasjon og dele erfaringer.
 • Er over 18 år, og står nær en med rusavhengighet. 

Når og hvor

Dato18.05.2020-15.06.2020 Klokkeslett12:00-15:00
Kurset går over 4 mandager, kursdag 1 og 4 kl. 12.00-15.00, og kursdag 2 og 3 kl. 13.00-15.00. Kursfri 1.juni p.g.a. 2. pinsedag. StedEngvald Hansens vei 6
Lærings- og mestringssenteretArrangørARA Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling
Kurset er et samarbeid mellom Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling i Sørlandet sykehus (ARA), kommuner i Agder (Kristiansand, Arendal og Lister kommunene), en pårørende med egenerfaring, og Lærings- og mestringssenteret (LMS)   KontaktinformasjonAvdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA)
Sørlandet sykehus HF
Serviceboks 416
4604 Kristiansand

Tlf. 38132600

Å være pårørende til noen som sliter med rusavhengighet kan være en belastning. Mange pårørende går ofte med opplevelsen av å være overlatt til seg selv med sine tanker, påkjenninger og utfordringer, både følelsesmessig og praktisk. Erfaring viser at det å møte andre i lignende situasjoner kan være bra i sårbare faser i livet.

Dette mestringskurset tilbyr informasjon, veiledning og støtte, til deg som pårørende. Kurset har som mål å øke kunnskap og forståelse om hva det innebærer å være pårørende til en med rusavhengighet, med fokus på økt mestring i eget liv.

Kurset ønsker å bidra til større åpenhet og gjensidig erfaringsutveksling mellom deg som pårørende, og helsetjenesten.

Innhold i kurset:

 • «Å være pårørende»: Å forstå rusavhengighet i et pårørendeperspektiv.
 • «Familiens verden»: Kultur og roller som kan oppstå i familier berørt av rus.
 • «Å leve med belastninger»: Mestringsstrategier. 
 • «Veien videre»: Systemets muligheter, egen mestring og veien videre. 

Påmelding:

 • Bindende påmelding til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA): Telefon 38132600.

Praktiske opplysninger:

 • Kurset ledes av en representant fra Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling på Sørlandet sykehus, en representant med egenerfaring som pårørende og en kommunal representant fra  Kristiansand, Arendal eller Lister kommunene. 
 • Kurset går over fire uker og hver samling er på 2-3 timer. 
 • Kurset holdes i Lærings- og mestringssenterets  lokaler på sykehuset (Kristiansand, Arendal, Flekkefjord).
 • Egenandel for kurset er kr 300,-. Det er ikke nødvendig med henvisning for deltakelse. 
 • Det serveres kaffe/te/vann, samt grønsaker og frukt.
 • Kurset er for voksne over 18 år. I enkelte kommuner finnes egne mestringskurs for barn og ungdom (SMIL-grupper). 

Velkommen til trenings-kafé

Hver fredag kan du som ønsker og har behov for vedlikeholdstrening etter sykdom, skade eller alderdomsplager – komme til Farsund omsorgssenter! Vi har åpent fra kl. 08.00 – 15.00, og fra kl. 10.00 – 12.00 vil kommunal ergoterapeut og fysioterapeut være tilstede. 

Dette er en møteplass som ikke forplikter, en skal etter dagsform selv kunne bestemme om en deltar i treningen eller kun vil nyttiggjøre seg av det sosiale. Du trenger ikke å gi beskjed om du kommer fra gang til gang,  det er bare å møte opp når det passer

Kommunal fysioterapeut og ergoterapeut vil legge opp en løype med aktiviteter og/eller fellesøvelser som vil variere noe fra gang til gang. Det er meningen å kunne dekke behovet for de fleste, dermed vil vanskelighetsgraden for den enkelte variere. Viktig at du som deltaker har innsikt i egne plager og kan ta ansvar for at treningen og utførselen er trygg for deg.

Kantina på Farsund omsorgssenter vil være møteplassen for treningskafèen, her kan man kjøpe seg mat og drikke underveis eller ta med noe hjemmefra.

Vi håper å se deg til en sosial og aktiv fredag hos oss!

Det koster 100,- per gang eller så kan man kjøpe et 3 måneders kort a 1000,-. Farsund kommune vil sende regning.

Transport må man organisere selv, drosje eller så vil også frivillighetssentralen være behjelpelige.

For frivillighetssentralen ringer du 909 77 021

Verdensdagen for psykisk helse Gi tid

Tema for 2019 er «Gi tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjøre ting som er godt for den psykiske helsen. I Farsund kommune vil vi bruke dagen på å ta opp kampen mot ensomheten. Den 10. oktober 2019 skal ingen som ikke ønsker det måtte tilbringe dagen i ensomhet. Skoler, barnehager idrettslag, menigheter og privatpersoner har sagt seg villig til å bidra.
«Gi tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

Pårørende-skolen

Pårørendeskolen er et kurstilbud til deg som har et familiemedlem, eller en nær venn med demenssykdom. Personen med demens kan bo hjemme eller på institusjon. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens, og innsikt i hvilke følger sykdommen kan ha. – både for personen som er rammet, pårørende, venner og øvrige familiemedlemmer. Det er til sammen fem samlinger: 11. 18. og 25. september, 9. og 16. oktober.

Påmelding innen 1/9 til: 38 38 20 00

post@farsund.frivilligsentral.no

Kurset er helt gratis!
Arrangør:
Demensteamet i Farsund kommune og Farsund frivilligsentral

                                     

Apper for livstilsendring

Visste du at Helsedirektoratet har mange apper til hjelp for deg som vil ta grep og endre livsstil? Klikk på bildene og få mer info om hva de ulike “æppene” kan hjelpe deg med!

Sterk & Stødig

Hver torsdag klokka fra 10 til 11 fylles Alcoahallen av treningsglade seniorer. Sterk og Stødig er et treningstilbud utviklet og ledet av kommunens egne fysioterpauter i samarbeid med Farsund Frivilligsentral. Tilbudet er helt gratis, og selv om det er nærmere 50 mennesker på treningene hver gang er det fortsatt plass til flere. Etter endt økt er det tid for vafler og kaffi, for de som har tid og lyst. Anne Marie (på bildet under) er fast vaffelsteiker.